Bilaga R Granitsten - Nacka kommun

446

Växtbäddar - Stockholms stad - Parker och natur

De stora versionsuppdateringarna sker två gånger per år. Nästa stora versionsuppdatering sker 2017-04-18. Teknisk handbok kommer att revideras kontinuerligt, i dagsläget planeras det ske årligen. Synpunkter och förslag till ändringar kan lämnas av såväl interna som externa intressenter skriftli- gen till funktionsbrevlåda tekniskhandbok@jarfalla.se. Stockholms stad ger företag, föreningar och kulturaktörer stöd och service. Leverantör och utförare.

  1. Blivande ledare
  2. Bli rik på investmentbolag
  3. Stockholms stads inloggning parasol
  4. Stark dryck
  5. Svenska fallskärmsjägare
  6. Engelska 1-30
  7. Saab ventures portfolio
  8. Odontologiska spelen

Ny teknik och nya metoder prövas för att få träd att trivas i utsatta miljöer. Målet är en hållbar och grön stad för alla oss som bor i eller besöker staden. Exempel på trädprojekt Teknisk Handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig mark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om staden eller annan part låter upprätta bygghandling eller avtal som berör offentlig platsmark inom Stockholms stad. Teknisk Handbok Bilaga R Sida 1 av 11 Standardkrav för gatsten och kantsten av granit Datum: 2012-01-15 Godkänd av : Vägenheten Kraven är i stora delar tagna ur Stockholms Stad, Trafikkontorets Tekniska Handbok bilaga 3 Gatsten av granit Denna bilaga är upprättad i enlighet med SS-EN 1342, utgåva 2, fastställd 2002-02-08.

Praktisk tillämpning 00.1 Allmänt Teknisk handbok (TH) innehåller regler för byggande samt för drift och underhåll på offentlig mark.

Va handbok projektering

Exemplen i denna skrift kan och bör naturligtvis användas som inspiration till problemlösning även i andra delar av landet. teknisk-handbok-del1-gatubyggnad_2020-09-30.pdf PDF-dokument teknisk-handbok-del1-gatubyggnad_2020-01-17.pdf PDF-dokument teknisk-handbok-del1-gatubyggnad_2019-11-25.pdf PDF-dokument Teknisk handbok Handboken ska användas som vägledning och stöd vid planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Sundbybergs stad.

Teknisk anvisning Fysisk tillgänglighet - Fastighetskontoret

Teknisk handbok stockholms stad

Kursen omfattar 8 timmar och följer kraven enligt trafiklagstiftningen och Stockholm Stads tekniska handbok. Eleven får kunskaper om: • Tekniska handboken, del 5 • Systematiskt trafiksäkerhetsarbete vid vägarbete • Säkerställande av god arbetsmiljö Stockholms stad har ett antal handböcker i olika sammanhang som används av invånare samt entreprenörer och konsulter i stadens tjänst. Enbart Trafikkontoret har flera handböcker som är verksamhetsinriktade och används av entreprenörer och konsulter. Exempel på dessa är Teknisk Handbok (TH), Förvaltningsprocessen, Teknisk handbok är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningarna. Tekniska anvisningar . Det är de senast gällande dokumenten nedan som ska användas vid projektering, undantaget AMA, och lämplig text ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Trafik- och renhållningsnämnden konstaterar att större delen av handboken ”Stockholm – en stad för alla” utgörs av citat från gällande lagar och byggregler.

Teknisk handbok stockholms stad

Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok  Kraven är i stora delar tagna ur Stockholms Stad, Trafikkontorets Tekniska Handbok bilaga 3. Gatsten av granit. Denna bilaga är upprättad i enlighet med SS-EN  Teknisk handbok. Gata, park Titel: Teknisk handbok – Gata, park och trafik. Ansvarig: ”Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017”, inkl. typritningar.
Kora taco truck

Teknisk handbok stockholms stad

Stockholms stad arbetar ständigt för att utveckla hur vi tar hand om våra träd. Ny teknik och nya metoder prövas för att få träd att trivas i utsatta miljöer. Målet är en hållbar och grön stad för alla oss som bor i eller besöker staden. Exempel på trädprojekt Projekteringsuppdrag utförda för Malmö Stad - Fastighets- och gatukontoret skall följa Fastighets och gatukontorets IT-handledning..

Tekniska anvisningar Det är de senast gällande dokumenten nedan som ska användas vid projektering, undantaget AMA, och lämplig text ska skrivas in i förfrågningsunderlaget. Standardritningar, 2016:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret .
Platon glaukon sokrates

Teknisk handbok stockholms stad giin fatca registration
skattefri milersattning 2021
fm moratorium
komvux kramfors
befolkningstillväxt skövde
cheff lon
frobels garden high school principal

Teknisk handbok 2020 - Upplands Väsby kommun

Huvuddel 1 innehåller administrativa och tekniska anvisningar. Hur vill du logga in? BankID och Mobilt BankID; Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Hjälp Räcken och staket, 2017:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret Handboken är uppdelad i 8 delar och det är kommunens förvaltare inom respektive område som är ansvariga för innehållet. Del 8: Vatten och avfall förvaltas av Nacka vatten och avfall AB. Avvikelser från teknisk handbok standard får inte ske utan särskilt godkännande av kommunen. Vid avvikelser ska också yttrande från kommunen 2016-03-20 Teknisk handbok; Typritning, återställningssektioner; Villkor för TA-plan; Egenkontroll för TA-plan; Länkar; Särskilt skyddsvärda träd i Stockholms länk; Polisen – blanketter för att … Teknisk Handbok har sedan 2013-04-15 ersatt trafikkontorets trafiktekniska anvisningar (TTA) och trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU). De stora versionsuppdateringarna sker två gånger per år. Nästa stora versionsuppdatering sker 2017-04-18.