FN:s hållbarhetsmål - Investor

7584

SOS Barnbyar och FN:s hållbarhetsmål SOS Barnbyar

Illustration: FN. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! FNs hållbarhetsmål. Jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, ekosystem och biologisk mångfald FN:s hållbarhetsmål för oss. Denna mässa belyser vi utmaningar och möjligheter kopplat till klimat och hållbarhet. Vi visar lösningar som finns idag, men framför allt vill vi visa försöken som görs för att hitta nya lösningar. Vi hoppas vår arena på olika sätt ska bidra till att vi närmar oss FN:s hållbarhetsmål.

  1. Wilma kemij
  2. Biarea boarea
  3. Dackverkstad enkoping
  4. Hotel remes opalenica
  5. Nordea plusgirot login
  6. Lagerarbetare kalmar
  7. Malou von sivers sten haage
  8. Neitsytoljy
  9. Marknadsanalys mall
  10. Norra dalarnas fastighets ab

Bekämpa klimatförändringarna 15. Ekosystem och ekologisk mångfald Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen. Mindre stök, färre bilar och mindre föroreningar i städerna. Det låter som en utopi, och så är det nästan, men på knappt 5 år har vi redan kommit långt. Med vår flotta på 700 elbilar i fyra städer i Europa gör vi en viktig insats för att skapa mer hållbara städer. I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål.

Vårt hållbarhetsarbete. Vi skapar attraktiva och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. Och med hållbarhet integrerat i vår  Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i FN:s mål för en hållbar värld, Agenda 2030.

Agenda 2030 - Stockholms stad

Integrera FN:s globala hållbarhetsmål i verksamheten. FN:s globala hållbarhetsmål har slagit igenom med stor kraft och utgör hela världens gemensamma målbild för en hållbar framtid.

FN:s hållbarhetsmål - Fjärde AP-fonden

Fns hållbarhets mål

På den här kursen lär du dig hur din organisation kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och hur de kan integreras i den strategiska styrningen. …FNs 17 hållbarhetsmål kallas ofta för SDG:er (sustainable development goals) och de stakar vilka hållbarhetsutmaningar världen behöver lösa. Världens länder har förbundit sig att jobba för att uppnå dessa fram till 2030. Detta kallas Agenda 2030. Så kan ditt företag jobba med hållbarhetsmålen. Först och främst mås­te du iden­ti­fi­e­ra de rät­ta driv­kraf­ter­na i din verk­sam­het för att kun­na resur­sef­fek­ti­vi­se­ra.

Fns hållbarhets mål

FNs globala hållbarhetsmål Gör det komplexa enkelt! Visa på ett pedagogiskt sätt hur ni bidrar till Agenda 2030!
Ishotellet jukkasjarvi priser

Fns hållbarhets mål

- Om vi tillsammans ska nå FNs globala mål, är ny teknologi och innovation absolut nödvändigt.

AP4 har en fondinvestering med jämställdhet som hållbarhetsinriktning. Mål 6. Rent vatten. Både världshav och sötvatten är en global resurs.
Lätt lastbil

Fns hållbarhets mål anna sievers
lilliehook glacier
plan international stockholm
övervakning sverige
svenska learn online
allegretto revision address
ftl zoltan peace envoy

Så bidrar vi till FN globala mål - Länsförsäkringar

En ambitiös strategi med 17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och  För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) har Vår kundundersökning om FN:s hållbarhetsmål genomfördes för tredje året i  Kort med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Nedan hittar du kort med alla symboler för de globala hållbarhets- målen med en tillhörande sammanfattning för varje  FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med våra fokusområden Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030 Swedish Match och hållbarhet / Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling / FN:s globala mål för  Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030. 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. I SLU:s utbildningar ingår hållbarhetsfrågor och kursansvariga utbildas inom hållbar  Utifrån dessa områden har RISE styrelse antagit tre övergripande affärskopplade strategiska mål, som också pekar ut FN:s globala hållbarhetsmål Sustainable  Tillsammans för de globala hållbarhetsmålen gå hand i hand med de Globala målen för hållbar utveckling som har antagits av FN:s 193 medlemsstater. År 2015 antog FN:s generalförsamling de globala hållbarhetsmålen, Genom att uppfylla sjutton väl integrerade mål ska extrem fattigdom  Här samlar vi alla artiklar om FN:s hållbarhetsmål. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: FN:s globala mål, Klimathotet och Kristina Persson och  av T Hellgren · 2019 — en informationsasymmetri där FN:s 17 globala mål kan bidra med kunskap för att minska problematiken. Nyckelord: FN, Agenda 2030, globala mål, hållbarhet,  Agenda 2030. Lantmännen ser FN:s hållbarhetsmål, parallellt med de svenska miljömålen, som en viktig intressent i arbetet med att definiera väsentliga  Amesto använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling (STG:s) som en ram för de projekt vi arbetar med.