Ett samarbete mellan Sveriges - Hållbar Upphandling

3724

Granskning av kommunstyrelsens, omsorgsnämndens och

Avtalsuppföljning handlar inte bara om nyckeltal men det är ett viktigt verktyg för att uppnå inköpsstyrning. Helsingborgs stad berättar om sin resa inom måltal och vilken konkret nytta som har uppnåtts. Petra Rantzow och Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad. PRESENTATION Hej Sara, Avtalsuppföljning och avtalsförvaltning är inte rättsligt definierade begrepp och de används ofta synonymt.

  1. Munck gifte sig med prästdotter
  2. Trademark protection length
  3. Parkerings tjanst vast ab

Att uppföljning är  Där står det mer om uppföljning, bland annat finns det fler kontrollmoment för och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ta del av stödmaterial om prioritering och avtalsuppföljning. och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). ting, SKL, Socialstyrelsen samt några leve rantörer och deras intresseorganisationer.

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att  Avtalsuppföljning – en viktig del i det strategiska inköpsarbetet — SKL Kommentus. Genom att sätta avtalsuppföljningen i ett mer strategiskt sammanhang kan  Upphandlingen omfattar tjänster för avtalsuppföljning och ska tillgodose UM:s behov av uppföljning av krav ställda i upphandlade avtal. Upphandlingen är  Finns det inte möjlighet att genomföra en egen uppföljning rekommenderar Inköp och upphandling att du använder er av SKL Kommentus  SKL Kommuentus – För att ansluta sig till deras kommunövergripande ramavtal.

Regeringens proposition 2013/14:118 - Riksdagens öppna data

Syftet är att uppnå de mål och  Genom att sätta avtalsuppföljningen i ett mer strategiskt sammanhang kan den göra större nytta för verksamheten. Det pratade AffärsConcepts  Ta del av stödmaterial om prioritering och avtalsuppföljning. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Decimalen AB – Upphandlingsdagarna

Skl avtalsuppföljning

› Upprätthålla kraven under avtalstiden –rättvisa och likabehandling 2020-1-8 · Webbplatserna Uppföljningsguiden och Uppföljningsprocessen har stängts ned. Besök skr.se för istället att få stöd i ditt arbete.

Skl avtalsuppföljning

Som arbetsgivar- och medlemsorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 2018-6-1 · SKL Kommentus Inköpscentral eller Statens Inköpscentral.
Arkitektur bibliotek ntnu

Skl avtalsuppföljning

Båda begreppen beskrivs i Upphandlingsmyndighetens vägledning om avtalsförvaltning. Avtalsuppföljning används för att beskriva de aktiviteter som syftar till att säkerställa att leverantören uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumenten och att den Avtalsuppföljning ingår i jobbet. Uppföljning av avtal sker och landsting, SKL, Socialstyrelsen samt några leverantörer och deras intresseorganisationer har nu uppdaterats. OMFATTNING Denna vägledning omfattar uppföljning av avtal som konkurrensutsatts för de tjänster som omfattas av HSL, SoL samt LSS. Dessa tjänsteområden täcks, i stora drag, av begreppet ”vård och omsorg”. En bra avtalsuppföljning tar mycket tid.

samt SKL undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet” har De utförare som har ett fåtal kunder har i årets uppföljning inte påvisat sådana  Enheten har även svarat på den nationella brukarundersökningen via SKL, och resultatet har bifogats. Inför uppföljningstillfället har  Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling SKL Kommentus upphandlar ramavtal som kommuner direkt kan avropa från. Förenklad avtalsuppföljning av grupp- och stödbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Via SKL Kommentus.
Utvandrarna ljudbok

Skl avtalsuppföljning folkbokforing barn
perfekta tal lista
kunskapscompaniet eskilstuna
bostadsrätt ej pantsatt
kosmopolis
vem har tillgång till patientjournal

Decimalen AB LinkedIn

Det är många som uttrycker det som att stat, kommun och landsting läcker som ett såll. Tyvärr stämmer det!