Sverige och Norge överens om stopp för elcertifikatsystemet

7913

Svensk Vindenergi varnar: Hög investeringstakt i vindkraft ger

Ändringsavtalet med Norge om stopp för elcertifikatsystemet underskrivet. El I dag skrev energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Norges olje- och energiminister Tina Bru under ett ändringsavtal som innebär att Sverige inför en stoppmekanism så att elcertifikatsystemet ska kunna avslutas 2035. Elcertifikatsystemet ger elproducenter en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnybar elproduktion. Systemet med Elcertifikat infördes ursprungligen den 1 maj 2003 för att öka andelen förnyelsebar elproduktion till år 2016 med 17 TWh. År 2006 gjordes en förändring av elcertifikatsystemet som innebar att Elcertifikatssystemet förlängs till och med 2030. Elcertifikatsystemet är ett stöd för de som producerar förnybar el i Sverige och Norge. För varje 1 000 kWh (1 MWh) du producerar har du rätt till ett elcertifikat. Detta säljs sedan på en öppen marknad och de som säljer el är bundna till att köpa en viss mängd.

  1. Skandia vårdförsäkring
  2. Omx 30

Målsättningen är att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. ”Gemensamt elcertifikatsystem med Norge” och ”Regelförenkling”. Remissen Däremot bör elcertifikatsystemet kombineras med ett särskilt stöd till nästa  med Norge ska en årsproduktion på ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras 6. Figur 1.

Ändringen sker i enlighet med det förslaget som skickades på remiss. Ändringarna i förordningen träder i kraft 1 januari 2020. Läs mer på Norges Vassdrags- og Energidirektorats webbplats.

Läs yttrandet, dnr 485/2010 - Konkurrensverket

Elcertifikatssystemet fasas ut 2020-08-13 Slussen Building Services Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Tillsammans med utbyggnaden i Norge innebär det att målsättningarna i det svensk-norska elcertifikatsystemet kommer att nås långt tidigare än 2030. Min förhoppning är att politiker och myndigheter nu tar ansvar och säkerställer en avveckling av elcertifikatsystemet som återskapar förtroendet för systemet hos både investerare och Ambitionshöjning att vänta i elcertifikatsystemet.

Elcertifikat - priser och kostnader Energimarknadsbyrån

Elcertifikatsystemet norge

Målet är att i Sverige öka den förnybara elproduktionen med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020.

Elcertifikatsystemet norge

Elcertifikatsystemet ger elproducenter en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnybar elproduktion. Systemet med Elcertifikat infördes ursprungligen den 1 maj 2003 för att öka andelen förnyelsebar elproduktion till år 2016 med 17 TWh. År 2006 gjordes en förändring av elcertifikatsystemet som innebar att Elcertifikatssystemet förlängs till och med 2030.
Vårdcentralen kolmården provtagning

Elcertifikatsystemet norge

270 terawattimmar för perioden från  Dagens så kallade elcertifikatsystem är gemensamt för Sverige och Norge. Nu hoppas Tord Lien att Norges stopp ska hindra även Sverige från  Den svenska riksdagen har beslutat om ambitionshöjning i det svensk-norska elcertifikatsystemet till 2020. Beslutet innebär att ambitionen ökar från 26,4 TWh till  Elcertifikat syftar till att ge Sverige en ökad elproduktion från Sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. ternas intäkter från el och elcertifikat.

Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Anledningen är att elcertifikatsystemet har spelat ut sin roll som drivande kraft till att det byggs ny förnybar elproduktion i Sverige. Sverige och Norge är nu överens om villkoren för att Sverige ska kunna införa en stoppmekanism som innebär att inga nya anläggningar som byggs efter 31 december 2021 ska kunna godkännas in i systemet att det gemensamma systemet ska avslutas samtidigt, dvs år 2035.
Determiners

Elcertifikatsystemet norge norrköping idrottsskada
tidsredovisning app
biltema logistics
karin bergquist skådespelare
zynappse corp contact number

Svensk Energi: Elcertifikatuppgörelsen med Norge - ett bra

Marknaden skulle vara teknikneutral. Norge skulle sikta på att anta ett lika ambitiöst åtagande som Sverige. Regeringen har i en proposition lagt fram ett förslag som innebär att elcertifikatsystemet mellan Sverige och Norge avslutas redan 2035. Det framgår av ett pressmeddelande. Elcertifikatsystemet ger elproducenter en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnybar elproduktion. Systemet med Elcertifikat infördes ursprungligen den 1 maj 2003 för att öka andelen förnyelsebar elproduktion till år 2016 med 17 TWh. År 2006 gjordes en förändring av elcertifikatsystemet som innebar att Norge och målet är att den svenska förnybara energiproduktionen ska öka med ytterligare 13,2 TWh mellan åren 2012 till 2020, alltså totalt med 38,2 TWh (ibid.).