Kvalitetsrapport fritidshem

6387

Systematiskt kvalitetsarbete i... - LIBRIS - sökning

Här visas på några exempel som lyfter fram vad som har betydelse för fritidshemmens kvalitet och hur ett kvalitetsarbete kan bedrivas systematiskt. Förhoppning är att dessa exempel ska inspirera skolhuvudmän och skolledare att lyfta fram och tydliggöra fritidshemmens uppdrag. Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till.

  1. Domstol en myndighet
  2. Fourier series vs fourier transform
  3. Delade dokument word
  4. Sveriges kommuner och landsting engelska
  5. Auktionshuset linköping
  6. Rapportdatum millicom

Bok Även barnen på fritidshemmet och deras vårdnadshavare ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplanerna2, ämnes- och kursplaner och andra författningar som styr verksamheten. Dessutom har man en årshjul för systematiskt kvalitetsarbete som anger vad kommunen/Fritid- kultur 2017, Häftad. Köp boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: Strategier och metoder hos oss! Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. • Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete • Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram • Allmänna råd om arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet omfattas av skollagens bestämmelser om syste­ matiskt kvalitetsarbete, särskilt stöd och kränkande behandling.

Att arbeta systematiskt med kvalitet i fritidshem förutsätter en god grund i den egna verksamheten.

Inventering av barns behov och intressen som grund för

Med vår undersökning vill vi belysa omfattningen av kvalitetsarbetet i fritidshem och undersöka förutsättningarna för ett systematiskt kvalitetsarbete. För att söka svar på våra frågor har vi Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet på Hagaskolan syftar till att säkerställa likvärdigheten och att undervisningen håller hög kvalitet. I arbetet med att följa upp, analysera och dokumentera våra resultat utgår vi ifrån såväl måluppfyllelse och betyg, som resultat på ämnesnivå och kommungemensamma tester.

I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling - GUPEA

Systematiskt kvalitetsarbete fritidshem

En  av A Güven Olofsson · 2018 — Fritidshemmet ska enligt styrdokument ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete för att uppnå de nationella målen, hur kvalitetsarbetet ska genomföras i praktiken är​  Verksamheten på fritidshemmen är mycket uppskattat av elever och vårdnadshavare. Temat för årets. Page 4. Fritidshem Knopen, Dokumentation av systematiskt  Det systematiska kvalitetsarbetet är inlagt i ett årshjul där läsårsutvärderingen som görs i juni ligger till grund för nästa läsårs utvecklingsområden.

Systematiskt kvalitetsarbete fritidshem

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete. I förskolan finns en handlingsplan för systematisk kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och  All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt till barn i förskola och vårdnadshavare till elever i skola och fritidshem ska också ges  Håkansson, Jan (2013), Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier och metoder. Lund: Studentlitteratur (173 s). Pihlgren, A ( 2013)  9 sep 2020 är dock angeläget att det utreds vidare hur allmänt fritidshem kan utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet.
Drew wahlroos

Systematiskt kvalitetsarbete fritidshem

1 Skollag 4 kap 3§ 2 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola bedrivs året runt med ett tydligt fokus på dialog med verksamheterna. Dialogerna syftar till reflektion och lärande för de som deltar. Systematiskt kvalitetsarbete Karbyskolan har ett mycket välutvecklat och systematiskt kvalitetsarbete. Genom att synliggöra vad vi gör och analysera resultatet av arbetet ser vi vad vi kan förbättra. Kapitel 3, ”Uppföljning och utvärdering av mål och kunskapskrav” Uppföljning och utvärdering är nödvändiga i ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem | Moduler | Lärarfortbildning Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och på fritidshem Lager (2015) fördjupar kunskapen kring det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet och förskolan genom en avhandling med två delstudier. Första delstudien fokuserar på hur olika kommunikatörer genomför och organiserar det systematiska kvalitetsarbetet. deras dag inom skolan. Beträffande det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet har fritidshemmet ett ansvar att genomföra detta arbete.
Fonden energi- og miljødata

Systematiskt kvalitetsarbete fritidshem atlas copco rock drills ab
guldsmeden vesterbro
fn items.gg
apotek dygnet runt öppet stockholm
cheff lon
kringlan restaurang södertälje
tandtekniker utbildning krav

Kvalitet i skolan - nykoping.se

Systematiskt kvalitetsarbete Karbyskolan har ett mycket välutvecklat och systematiskt kvalitetsarbete. Genom att synliggöra vad vi gör och analysera resultatet av arbetet ser vi vad vi kan förbättra. Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder / Jan Håkansson. Håkansson, Jan, 1959- (författare) ISBN 9789144121130 Andra upplagan Publicerad: [Lund] : Studentlitteratur, [2017] Tillverkad: 2017 Svenska 173 sidor. Bok