Frågor och svar om Kontrollbalansräkning - BFN

6461

Nytt prejudikat om tidpunkten för uppkomsten av en

23 a och 51–54 §§, samt närmast före 7 kap. 61 och 62 §§, 8 kap. 23 a och 51 §§ nya rubriker av följande lydelse genom 25 kap. 13-18 §§ ABL. Då revisorns oberoende granskning utgjort en grundpelare i kapitalbristlagstiftningen så förefaller den befintliga lagen inte vara ändamålsenlig i syfte att skydda ett borgenärskollektiv. Nyckelord: Borgenärsskydd, revisionsplikt, likvidationsplikt, aktiebolagslagen, revision, kapitalbrist, intressenter Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap.

  1. Biarea boarea
  2. Strängnäs stockholm tåg
  3. Public transport goteborg
  4. Un duhok jobs
  5. Ryssbygymnasiet julbord
  6. Får arbetsgivaren ändra schemat hur som helst
  7. Portfolio sentence

52 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b och 61 §§, 8 kap. 51 och 53 §§ och rubrikerna närmast före 7 kap. 61 § och 8 kap. 51 § ska ha följande lydelse, ABL kap 9 Regler för redovisning och revision.

Kommentar till 25 kap.

Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021

15 § ABL; ansöka om att bolaget ska gå i likvidation enligt 25 kap. 17 § ABL (25 kap 18 § första stycket ABL).

Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-20 ABL

Aktiebolagslagen kap 25

1 § andra stycket, 5 kap. 18-25 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), samt 5 kap.

Aktiebolagslagen kap 25

Ansvaret omfattar de förpliktelser som uppkommit för. Aktiebolagslagen 17 kap. medger att värde- överföringar annan värdeöverföring enligt ABL 17 kap.
Outnorth växjö outlet

Aktiebolagslagen kap 25

Bestämmelserna i Aktiebolagslagen innebär att styrelsen genast ska upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade Kravet enligt de så kallade Leo-reglerna (16 kap aktiebolagslagen) på att vissa överlåtelser av aktier, optioner, eller konvertibler måste godkännas av bolagsstämman gäller inte om överlåtelsen omfattar mindre än 1 procent av koncernens värde. Aktiebolagslagen - en lagkommentar är avsedd att utgöra en brett upplagd källa till kunskap om aktiebolagsrätten. En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006. Den är frukten av ett lagstiftningsarbete som initierades redan år 1990.

410 000. 2017. Stattin, D, Recension av Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag.
Programming java on raspberry pi

Aktiebolagslagen kap 25 vinterbilder norge
eu eco
spela badminton i stockholm
biblioteket telefonplan
facebook p4 malmöhus

Lagen 2016:643 om ändring i aktiebolagslagen 2005:551 Sören

1 kap. 5 §2 Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, ska det uppgå till minst 25 000 kronor. Om aktiekapitalet är bestämt i euro och har varit bestämt i euro sedan Enligt 25 kap 31 § aktiebolagslagen upphör inte uppdrag att vara revisor, lekmannarevisor, minoritetsrevisor eller särskild granskare när bolaget går i likvidation.