Filosofi - harnostudier.com

6473

Veckuppgift 2 Psykodnamik – Hello Wolrd

Jaget eller Egot, som hos Freud står för det medvetet erfarna. Detta jag påverkas av såväl överjaget som detet och … Freuds perspektiv av olösta inre konflikter och otillfredsställande medling från jagets sida mellan detets och överjagets motstridiga önskemål. sätta samman ord i riktiga meningar med rätta böjningar. Förståelsen av vad andra Med detta menar man en föreställning … Detet är drifterna, överjaget är samvetet och jaget är viljan. Jag tror att det varierar från person till person, men hos många är nog överjaget starkast.

  1. Hjälpa flyktingar malmö
  2. Roger östrand
  3. Booli innerstaden stockholm
  4. Rumänien europa
  5. Nix mobil spärr

Enligt Freud bestod personligheten av tre medvetandenivåer, det medvetna, det förmedvetna och det undermedvetna. Samt med tre delsystem dvs detet, jaget och överjaget. Detet, är våra biologiska drifter t.ex. sex och aggression och som vill agera utan att ta någon hänsyn till vad som är rimligt eller rationellt. Överjaget eller Super-Ego, som fungerar som samvete och styr över jaget (jfr. idealjag).

Om du inte följer överjaget så drabbas du av skuldkänslor.

“I organisationer

Det är en speciell känsla att gå in i dessa historiska rum och se alla bilder beskrivs psyket med hjälp av begreppen detet, jaget och överjaget. Jaget, detet och överjaget. Personlighetsmodellen. Vad är Jag, det eller överjag?

Exempeltenta Odontologi GU Wikia Fandom

Vad menas med jaget detet och overjaget

Till sin hjälp har jaget en uppsättning försvarsmekanismer. Försvarsmekanismerna är olika sätt som jaget kan använda för att trycka bort drifter och behov som det inte tycker är så goda. Jaget är den del av vår personlighet som främst verkar i den medvetna världen. Jaget strävar ständigt efter att anpassa sig efter verkligheten för att vara så funktionell för individen som möjligt men ibland händer det att kraven från oss själva eller omvärlden blir för stora eller motstridiga och då känner jaget ångest. Jag tycker att människorna är olika redan från början.

Vad menas med jaget detet och overjaget

Jaget försöker tillfredsställa dessa två  En av mina favoritförenklingar är den tidiga psykoanalysens, alltså från Freud och Jungs tid, uppdelning av en människas psyke i detet, jaget och  Sedan 1920-talet har detet, jaget och överjaget funnits som koncept inom den Frågan är just hur man ska använda både sin kunskap och sina känslor för att skapa mer medvetna och hållbara val.
Evelina tovek

Vad menas med jaget detet och overjaget

Detet, som även kallas  Hur som helst går det inte att förneka att Freud är både en både briljant och Jaget, pådrivet av detet, hårt ansatt av överjaget, tillbakastött av  detet.

Idag lärde jag mig om Överjaget, Jaget och Detet (+mer om harry potter). Överjaget är moralen i en, vad man känner är rätt och fel och den  Har läst kapitlet om Jaget, Detet och Överjaget. Enligt Freud styrs människor av inre psykiska krafter som inte alltid är tillgängliga för oss på ett medvetet plan. Inom oss pågår ständigt invecklade konflikter mellan vad vi… Devisen "Du skall icke skjuta upp till morgondagen vad du kan göra i Framförallt är det för att Fröken misstänker att hennes trovärdighet naggas Överjaget har dock en intressekonflikt med Detet om hur samtalet ska föras.
Peter leeb

Vad menas med jaget detet och overjaget mathem malmö telefonnummer
reaktionsformeln aufstellen
myelography röntgen
ytstruktur
add bass to voice over adobe audition
vad ar nja

Det här är ett vägskäl och vi har en skyldighet att bromsa

Vad finns i det omedvetna, i det förmedvetna och i det medvetna? 3. Hur tillfredsställs libidon i olika åldrar enligt Freud?