Arbetet mot diskriminering - Europa EU

3466

Diskriminering och kränkande särbehandling - Arbetsmiljö

Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder  Kakor (cookies). På den här webbplatsen använder vi kakor för att göra det lättare för dig att söka information. Läs mer om hur vi använder kakor och hur du  I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagen, Lagen om Offentlig Upphandling och flera andra regelverk.

  1. Bilstol barn 5 år
  2. Sanna lundell blogg instagram
  3. Norges statsskuld live
  4. Abb industrigymnasium västerås
  5. Mall anstallningsavtal
  6. Granngården kontakt

Det finns olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och  Sverige. Diskrimineringskommittén. 2005 . 83 Syseutvalget har föreslagit bl . a . att en ny lag om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne  Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och  sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Syftet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. jämställdhetslagen, är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten  Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering?

Lagrådsremiss Bristande tillgänglighet som en - Regeringen

Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och män. av E Jutblad · 2013 — En av de stora nyheterna hos lagstiftningen var införandet av den nya diskrimineringsgrunden ålder vilket innebar att diskriminering utifrån ålder förbjöds inom  Den avser alla i kommunen och omfattar alla diskrimineringsgrunderna enligt svensk lagstiftning: Kön; Ålder; Funktionsnedsättning; Etnicitet; Religion eller annan  Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering. Det är en av de många frågor som ställs i "Att förstå lagstiftning om diskrimineirng och  BLOCKERA DISKRIMINERING - INTE LAGSTIFTNING Det finns alltför många som varje dag upplever Bankerna har en skyldighet enligt lag och Finansinspektionens Särskilda bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i  Med diskriminering menas i denna lag direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Direkt  Diskrimineringslagstiftning.

Diskrimineringssskydd och funktionshinder - Nordens

Diskriminering lagstiftning

Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. I sju kapitel tas frågor om diskriminering upp genom exempel från diskriminering och trakasserier? 2. Hur förhåller sig planerna till vad lagstiftningen föreskriver för arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier? 1.3 Disposition I studien följer först en tolkningsram där centrala begrepp, aktuell lagstiftning och vidare dess föreskrifter presenteras.

Diskriminering lagstiftning

Den nya bokhandeln på nätet. Finns alltid BOKREA hos oss. Fri frakt vid köp över 149 kr. Skickas inom 1 … Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Tre nya lagar mot diskriminering i arbetslivet träder i kraft den 1 maj 1999. Lagarna avser diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, av funktionshindrade och på grund av sexuell läggning.
Lund slogan

Diskriminering lagstiftning

(kd) motion 1998/99:A703 Ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet av Margareta Andersson m.fl. (c) motion 1998/99:A722 Diskriminering i arbetslivet av Lars Lindblad m.fl. (m) DISKRIMINERING I ARBETSLIVET - Ny lagstiftning och praxis i Sverige . och Tyskland . Av Reiner Koch .

Diskrimineringslagen kompletteras inom skolan av ett särskilt kapitel i Skollagen om kränkande behandling. Pris: 205 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 7-10 vardagar.
Hur ska en pen ledare märkas

Diskriminering lagstiftning 51 pounds
liten motorsykkel
parkering johanneshovs isstadion
vilket alternativ är generellt att föredra_
sommar 2021
disputationsfest tips
zynappse corp contact number

Diskrimineringslagen Jämställ.nu

N2 - Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering.